Duurzaamheid en IT
Een uitnodiging tot verandering

In een tijd waarin de druk op het milieu steeds groter wordt, is het cruciaal dat bedrijven en organisaties hun verantwoordelijkheid nemen en streven naar duurzame oplossingen, ook binnen de IT-sector. In dit artikel onderzoeken we de rol van duurzaamheid en IT, circulaire IT en het belang van een goede registratie van uw apparatuur in het streven naar een groenere toekomst.

De European Green Deal en IT: Een nieuwe tijdperk

Met de invoering van de European Green Deal heeft de Europese Unie ambitieuze doelstellingen gesteld om de klimaatverandering aan te pakken en de overgang naar een duurzame economie te bevorderen. Deze deal zal niet alleen grote veranderingen teweegbrengen in traditionele sectoren zoals energie en transport, maar zal ook een aanzienlijke impact hebben op de sector waarin wij opereren, de IT-sector.

Regulering voor Bedrijven
Bedrijven in de EU worden geconfronteerd met nieuwe regelgeving en verplichtingen om hun ecologische voetafdruk te verkleinen en hun activiteiten te verduurzamen. Deze regelgeving omvat onder andere emissiereductiedoelstellingen, verplichtingen voor het gebruik van hernieuwbare energie en voorschriften voor afvalbeheer.

Impact op IT-hardware en processen
Deze nieuwe regelgeving zal bedrijven dwingen om hun IT-hardware en processen te herzien en aan te passen om aan de duurzaamheidsnormen te voldoen. Dit betekent dat organisaties moeten investeren in energie-efficiënte IT-apparatuur, de levensduur van hun hardware moeten verlengen en circulaire IT-praktijken moeten omarmen.

Nederlandse aanpak
Nederland heeft zich gecommitteerd aan de doelstellingen van de European Green Deal en heeft een aantal initiatieven gelanceerd om dit te realiseren. Dit omvat investeringen in groene technologieën, stimuleringsmaatregelen voor duurzame bedrijfspraktijken en het opstellen van richtlijnen voor duurzaam IT-beheer.

Maar wat wordt nu precies bedoeld met duurzame IT-apparatuur en processen? En wat zijn de mogelijkheden om hier in de praktijk mee aan de slag te gaan?

Duurzame IT-apparatuur

Duurzame IT-apparatuur, of ook wel energie-efficiënte IT-apparatuur genoemd, is van vitaal belang voor het verminderen van de ecologische voetafdruk van organisaties. Het vermindert niet alleen het energieverbruik, maar leidt ook tot lagere operationele kosten en verbeterde prestaties. Naast interne voordelen, heeft investeren in duurzaamheid ook extern impact. De maatschappij verwacht steeds vaker dat ook bedrijven zich inzetten om de ecologische voetafdruk te verminderen. Dit kan resulteren in een positief imago van het bedrijf.

Er zijn verschillende manieren om energie-efficiëntie binnen IT-infrastructuren te bereiken. We lichten er twee uit:

  1. Vervang uw verouderde hardware: Oude apparatuur verbruikt vaak meer energie en presteert minder efficiënt. Door verouderde hardware te vervangen door energiezuinigere alternatieven, kunnen organisaties aanzienlijke energiebesparingen realiseren.
  2. Migreren naar de cloud: Cloud computing biedt een schaalbare en efficiënte oplossing voor IT-behoeften. Door over te stappen naar de cloud kunnen organisaties hun hardware-infrastructuur anders inrichten, bijvoorbeeld door minder zware computers aan te schaffen.

Circulaire IT: een duurzaam proces

Circulaire IT richt zich op het maximaliseren van de levensduur van IT-apparatuur en het minimaliseren van afval door middel van hergebruik, refurbishment en recycling.

Hoe werkt u toe naar circulaire IT?

  1. Verlengen van de levensduur: Door te investeren in hoogwaardige, duurzame IT-apparatuur en regelmatig onderhoud uit te voeren, kunnen organisaties de levensduur van hun apparatuur verlengen.
  2. Device as a Service (DaaS): DaaS-oplossingen bieden een abonnementsmodel voor IT-apparatuur, waardoor organisaties toegang krijgen tot de nieuwste technologieën zonder te hoeven investeren in nieuwe hardware. Dit bevordert een circulaire benadering van IT-beheer.
  3. Refurbishment: Door gebruikte IT-apparatuur te refurbishen en te herstellen naar een staat van optimale prestaties, kunnen organisaties waarde toevoegen aan afgeschreven apparatuur en deze opnieuw inzetten binnen hun infrastructuur.
  4. Recycling: Wanneer IT-apparatuur het einde van zijn levensduur bereikt, is recycling essentieel om waardevolle materialen terug te winnen en afval te minimaliseren. Door samen te werken met gecertificeerde recyclers kunnen organisaties ervoor zorgen dat hun IT-afval op een verantwoorde en duurzame manier wordt verwerkt.

Kwantificeer en evalueer

Het meten en registreren van de levenscyclus van IT-apparatuur is essentieel voor het vaststellen van de milieu-impact van IT-infrastructuren en het identificeren van kansen voor verbetering.
Organisaties kunnen gebruik maken van tools en frameworks zoals de levenscyclusanalyse (LCA) om de milieueffecten van IT-apparatuur te kwantificeren en te evalueren. Door regelmatig te rapporteren over hun duurzaamheidsprestaties kunnen organisaties transparantie bieden aan belanghebbenden en zichzelf verantwoordelijk houden voor het behalen van hun duurzaamheidsdoelstellingen.

De eerste stap

Duurzaamheid en IT gaan hand in hand in het streven naar een groenere toekomst. Door te investeren in energie-efficiënte IT-apparatuur, het bevorderen van circulaire IT-praktijken en het vaststellen van duurzaamheidsprestaties van apparatuur, kunnen organisaties een positieve impact hebben op het milieu en tegelijkertijd kosten besparen en hun concurrentiepositie versterken. Laten we samenwerken aan een duurzamere wereld, waarin technologie de innovatieve drijver is. Neem contact met ons op voor meer informatie over hoe wij u kunnen helpen uw IT-hardware te verduurzamen en uw duurzaamheidsdoelstellingen te bereiken.


    * Verplichte velden

    Ogerion B.V. behandelt uw persoonsgegevens met grote zorgvuldigheid. Door het verzenden van dit formulier stemt u ermee in dat Ogerion B.V. uw persoonsgegevens verwerkt, zoals omschreven in het privacy policy.